Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

24-05-2016

Slim schenken. Hoe doe je dat?

Door het schenken van geld kun je vermogen overdragen aan een volgende generatie. Om meerdere redenen kun je daar het beste vroeg mee beginnen. Er gelden namelijk maximale schenkbedragen per jaar. Hoe kun je het beste geld schenken en waar dien je rekening mee te houden? Wij leggen het graag uit.

Eigenlijk is het vreemd dat er belasting verschuldigd is over geld dat je aan je kinderen schenkt. Het is namelijk netto geld waar vaak al meerdere keren belasting over betaald is. Bij het weggeven wordt er nog een keer schenkbelasting geheven. Hetzelfde geldt voor vermogensoverdracht na overlijden. In dat geval kan sprake zijn van erfbelasting.
In beide situaties kan gebruik worden gemaakt van een vrijstelling. Over het meerdere is dan belasting verschuldigd. Door slim te schenken kun je de belastingdruk zo laag mogelijk houden.

Wanneer ben je belasting verschuldigd over een schenking?

Er is pas schenkbelasting verschuldigd bij een schenking aan de kinderen vanaf 5.304 euro per jaar. Voor schenkingen aan anderen (ook aan kleinkinderen) is de vrijstelling iets lager, nl. 2.122 euro.
Voor schenkingen boven de vrijstelling zijn de kinderen 10 procent schenkbelasting verschuldigd. Voor kleinkinderen geldt een tarief van 18 procent. Schenkingen aan anderen dan de kinderen of kleinkinderen wordt belast met 30 procent. De tarieven zijn overigens hoger bij belaste schenkingen vanaf 121.903 euro.

Voor schenkingen aan kinderen ten behoeve van de eigen woning of een opleiding zijn er onder voorwaarden ruimere mogelijkheden. Maar er zijn ook andere manieren om vermogen over te dragen. Wij werken dat hieronder verder uit.

Schulderkenning

Het belastingvrij schenken is bij de meeste Nederlanders wel bekend, maar er zijn meer manieren om vermogen over te dragen. Je kunt bijvoorbeeld een bedrag beschikbaar stellen voor je kind, zonder dat het geld al worden overgedragen. Op papier schenk je dan wel een bepaald bedrag, maar je houdt het bedrag zelf. Er ontstaat zo een schuld aan je kind. Bij jouw overlijden is dit bedrag dan op te eisen, maar dan zonder dat erfbelasting verschuldigd is.
In deze constructie is het fiscaal wel noodzakelijk om daadwerkelijk een rente van 6 procent te betalen over het bedrag.

Door de complexiteit kun je het beste advies inwinnen bij een notaris. Ook is het aan te raden om deze manier van schenken zelfs notarieel vast te leggen.

Uitlenen en periodiek kwijtschelden

Je kunt een bedrag uitlenen aan je kind. Hij of zij kan het bedrag investeren. Periodiek wordt een deel van de lening kwijtgescholden. Een aanvullend voordeel is dat het rendement over de investering ook al naar je kind gaat. Ook hierbij is het verstandig om een afspraak te maken met de notaris. Er gelden namelijk strikte voorwaarden.

Een familiehypotheek afsluiten

Ook een familiehypotheek kan interessant zijn. Je leent je zoon of dochter een bedrag om een huis te financieren. Als uitlener heb je het voordeel dat je een hoge rentevergoeding krijgt in vergelijking met sparen. Die hogere rente is voor jou onbelast, omdat het hier gaat om 'rendement op vermogen'.
Voor jouw kind is de betaalde rente gewoon aftrekbaar als 'hypotheekrente'.  Bovendien heb je de vrijheid voor je kind gunstige voorwaarden af te spreken.  

Er zijn dus meerdere manieren om vermogen over te dragen. Per 2017 komt er ook nog een extra mogelijkheid bij. Namelijk belastingvrij tot 100.000 euro schenken voor het kopen van een huis. Door slim schenken kunnen hoge fiscale claims voorkomen worden.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens