Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

09-06-2016

Overbruggingsuitkering voor (bijna) pensioengerechtigden.

De ingangsdatum van de AOW wordt in stapjes verhoogd naar 67 jaar. Dat is inmiddels iedereen wel bekend. Wie dit jaar 65 jaar wordt krijgt pas een half jaar of negen maanden later een AOW-uitkering. Als je nog tientallen jaren vóór de pensioendatum zit, hoeft dat geen probleem te zijn. Maar iemand die een paar jaren verwijderd is van de oorspronkelijke pensioendatum kan een probleem hebben. Onder voorwaarden bestaat er recht op compensatie.

Vanaf 2013 is de pensioendatum jaarlijks in stapjes omhoog gegaan. Vooralsnog naar 67 jaar maar mogelijk zelfs naar een nog hogere leeftijd. Deze verhoging is een probleem voor mensen die op dit moment niet meer werken en bijvoorbeeld een uitkering wegen arbeidsongeschiktheid ontvangen. Bij het vaststellen van de pensioenleeftijd werd destijds namelijk uitgegaan van een AOW-leeftijd van 65 jaar. Maar naar de huidige maatstaven gaan de AOW-rechten dan helaas nog niet in. Ook werknemers met een prepensioen moeten na het stoppen van de uitkering nog financieel een periode overbruggen.

Gebruik maken van een overbruggingsuitkering

Als je een financieel tekort hebt door het verhogen van de AOW-leeftijd en het eerder stoppen van bijvoorbeeld een VUT-uitkering, kun je in aanmerking komen voor een overbruggingsuitkering. Met deze uitkering kan de periode tot de ingangsdatum van de AOW overbrugd worden. Er worden wel strikte voorwaarden gesteld.

Voorwaarden voor de overbruggingsuitkering

  • Je had tot 1 januari 2013 een uitkering uit regelingen zoals:
  • Partnerpensioen
  • Overbruggingspensioen
  • Functionele ontslagvergoeding
  • Particuliere ANW-hiaatverzekering

Die uitkering stopt of wordt verlaagd op je 65e. Daarnaast worden er ook inkomenseisen gesteld en wordt gekeken naar de hoogte van het vermogen.
Ook als de uitkering is ingegaan na 1 januari 2013 kan er nog recht bestaan op de overbruggingsuitkering. Is de uitkering ingegaan na 30 juni 2015? Dan geldt de overbruggingsuitkering niet voor jou.

Aan de hand van een berekeningstool kun je berekenen waar je recht op hebt. Ga naar de website van de Sociale Verzekeringsbank om de berekening te maken.

Toch eerder met pensioen

De AOW-leeftijd wordt nu uitgesteld tot 67 jaar, maar er volgen er nog meer verhogingen. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. Waarschijnlijk gaat dit zorgen voor een verdere verhoging van de ingangsdatum.

Wil jij niet doorwerken tot je 70e?

Door nu al voorzieningen te treffen kun je eerder met pensioen gaan. Het eerder met pensioen gaan wordt fiscaal niet meer aangemoedigd, maar dat wil nog niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn. Je moet wel vroeg beginnen om het eerder stoppen met werken mogelijk te maken. Door een goede vermogensplanning kun je samen met je financieel adviseur een plan trekken.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens